โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ยินดีต้อนรับ :: ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกที่นี่<<<
นักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<

 

 
สถิติการเยี่ยมชม